Pratstund med Oskar Jonsson

Vi har många års samlad erfarenhet av hantering av risker kopplat till brandfarlig vara och kemikaliesäkerhet. Det finns ett 10-tal konsulter som tillsammans med Oskar Jonsson arbetar med dessa frågeställningar och hjälper kunder med att hantera risker i sin verksamhet. Satsningen med en affärsenhet, som leds av Oskar Jonsson, syftar i att ge ännu bättre förutsättningar att hjälpa våra kunder.

 

Jobbar ni inte redan mycket med dessa typer av uppdrag?

Oskar: Ja, så är det. Vi har en bred kundbas där vi hjälper till i olika delar av kundens riskhantering när det gäller brandfarlig och explosiv vara eller kemikaliesäkerhet. Genom att starta enheten skapar vi förutsättningar att ta tillvara på vår samlade kompetens så att den kommer till nytta för våra kunder. I och med att vi samlar kunskapen till en enhet skapar vi skräddarsydda team i våra uppdrag för att ännu tydligare jobba nära kunden och förstå förutsättningarna i det enskilda fallet. Det är då vi hittar de bästa lösningarna för att skapa en trygg och säker hantering.

 

Vilka uppdrag har ni varit involverade i?

Oskar: Oj, det är många olika typer av uppdrag. Några exempel är utredningar för risker med dammexplosioner, tryckavlastning med sprängbleck där det föreligger risk för dammexplosion, riskutredningar för bergvärmeanläggningar, riskutredningar för bensinstationer, riskbedömning av installation för medicinska gaser, utredningar för trycksatta kärl och koncept med hanteringsplatser för tillståndsansökan brandfarlig vara. Listan kan göras lång!

Ett annat väldigt intressant område är vätgashantering kopplat till klimatomställningen och arbetet med att ersätta fossila bränslen där vi finns som stöd för våra beställare.

 

Varför ska man välja Säkerhetspartner för dessa tjänster?

Oskar: Vi är bäst i branschen när det gäller effektiva, förvaltningsbara och verksamhetsanpassade lösningar. Utredningarna som vi gör åt våra kunder ska kunna användas i ”verkligheten” och inte bara en pappersprodukt som blir liggandes på hyllan. Det ska vara lätt att göra rätt!

Vi har många års samlad erfarenhet kring dessa frågor och med denna samlade kompetens hittar vi vägar fram för att skapa en trygg och säker hantering.

Kontakta Oskar, så svarar han på dina frågor och funderingar.

 

Andra intressanta länkar:

 

Oskar Jonsson,
Affärsenhetsansvarig Brandfarlig verksamhet och Kemikaliesäkerhet,
Brandingenjör, Certifierad sakkunnig brandskydd SAK 3

 

+46 70 694 01 39
oskar.jonsson@sakerhetspartner.se

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial