FÖRESKRIFT 

MSBFS 2023:2 Hantering av brandfarliga vätskor

Navigera tryggt genom det nya regelverket för brandfarlig vätska med Säkerhetspartner vid din sida

 

Förstå de nya föreskrifterna

Har du koll på de senaste föreskrifterna för brandfarlig vätska som trädde i kraft vid årsskiftet? Med en föränderlig lagstiftning kan det vara utmanande att hålla sig uppdaterad. Hos Säkerhetspartner har vi inte bara kunskapen om de nya regelverken, vi är också experter på att tolka och tillämpa dem i din verksamhet.

Skräddarsydda lösningar för din verksamhet

Att säkerställa att din verksamhet uppfyller de nya kraven kan vara komplicerat och tidskrävande. Men med vårt team av erfarna konsulter kan du känna dig trygg. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar som passar just din verksamhet, oavsett om det handlar om att säkerställa tillräckligt skyddsavstånd för cisterner eller att analysera invallning och brandteknisk avskiljning för större mängder lösa behållare.

 

Tillsammans skapar vi säkerhet och trygghet

Vi förstår vikten av att skapa en trygg och säker hantering av brandfarlig vätska samtidigt som lagstiftningens krav uppfylls. Med vår samlade kompetens och din kunskap om din verksamhet kan vi tillsammans skapa robusta och hållbara lösningar. Hos Säkerhetspartner är vi inte bara konsulter – vi är dina partners i att navigera genom det nya regelverket och säkerställa en säker och effektiv hantering av brandfarlig vätska i din verksamhet.

Kontakta oss

Behöver ni hjälp? eller guidning i ämnet? Hör av er till Oskar så ska vi se hur vi kan hjälpa er.

Läs mer om vad vi kan hjälpa er med inom enheten Brandfarlig verksamhet och kemikaliesäkerhet >>

Läs mer om våra förvaltningstjänster >>

Oskar Jonsson,

Affärsenhetsansvarig
Brandfarlig verksamhet och Kemikaliesäkerhet,
Brandingenjör, Certifierad sakkunnig brandskydd SAK 3

+46 70 694 01 39
oskar.jonsson@sakerhetspartner.se

 

 

 

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial