Insatsplanering –
Insatsstöd för att rädda liv och egendom

Många tror att brandskyddet endast ligger i det byggnadstekniska, men det är egentligen bara en del av byggnadens brandskydd. Genom det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) kan rätt organisatoriska åtgärder göra att byggnaden får ut full effekt av brandskyddet, och förutsättningarna för att minimera brandens påverkan förbättras avsevärt.

Konceptet insatsplanering är precis som det låter: En strukturerad planering för information och agerande om olyckan är framme! Framtagande av åtgärds- och insatsplaner möjliggör tillgång till ett beslutstöd till räddningstjänst och personal på plats. Detta gör att insatspersonalen effektivt kan sätta in de åtgärder som krävs för att skydda inte bara de utrymmande, men också vital utrustning, maskiner och delar av byggnaden med stort skyddsbehov. Förekomsten av exempelvis farliga ämnen eller högspänningsutrymmen är något som måste förmedlas till räddningstjänstens personal, så att de kan utföra en säker insats.

Fördelarna med en insatsövning tillsammans med räddningstjänsten är många. Ett verklighetstroget skadefall simuleras, där både personal och räddningstjänst får chansen att utveckla sitt agerande och kompetenser. Eventuella svagheter och brister i organisatoriskt eller tekniskt skydd kan identifieras vid insatsövningarna och åtgärdas i samband med utvärdering och uppföljning. Insatsövningar medför även att räddningstjänstens personal får en ökad objektskännedom, vilket är en klart bidragande faktor för en effektiv insats.

 ”Vi ser insatsplanering som en viktig länk i det förebyggande arbetet samtidigt som det
kan vara en avgörande faktor för skademinimering i samband med olyckor!”

 


 

Vi på Säkerhetspartner är med dig hela vägen i processen där vi mer än gärna bistår med att kartlägga risker, upprätta insatsplan, utbilda personal och sköta samövningen med räddningstjänsten. Eventuella brister som blottas under en insatsövning tar vi fram en åtgärdsplan för. Det kan handla om allmänna rutiner, kommunikationskedjan eller byggnadens tekniska system som efter genomförd övning kan effektiviseras och optimeras. Efter genomförd insatsövning följer vi alltid upp med en utvärdering, så att informationen återkopplas in i verksamheten.

För att komma igång med insatsplanering för din verksamhet – Kontakta Per-Anders Ohlsson enligt uppgifter nedan.

 

PER-ANDERS OHLSSON,

Affärsområdeschef Förvaltning,
Brandingenjör,
Certifierad sakkunnig brandskydd SAK 3

+46 70 695 77 02
per-anders.ohlsson@sakerhetspartner.se

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial