Projektering & Förvaltning –

Få hela företagets samlade kompetens

Maximera potentialen i ditt byggprojekt med Säkerhetspartners samlade expertis

I byggbranschen är utmaningarna många och komplexa, särskilt när det gäller brandsäkerhet. Varje projekt har sina unika krav och det är ofta inte tillräckligt att bara lita på kunskapen hos en enskild konsult. På Säkerhetspartner förstår vi detta och har utvecklat en arbetsmetod som garanterar att du alltid får tillgång till hela vårt teams expertis, inte bara den konsult som är direkt knuten till ditt projekt.

Digital innovation möter expertkunskap

Genom vår unika digitala plattform, som agerar som en databas, kan vi identifiera möjliga besparingar och effektivitetsförbättringar i ditt projekt. Denna plattform är direkt kopplad till vår specialistorganisation, vilket gör det möjligt för oss att snabbt och effektivt ta fram skräddarsydda lösningar för ditt specifika behov.

Samarbete och kreativ problemlösning

Vår metod innebär att specialistkunskap blir en integrerad del av projektprocessen. Våra experter inom områden utrymning, bärverk, brandfarlig vara, brandlarm, sprinkler m.m arbetar tätt tillsammans med projektteamet. Denna samarbetsmodell underlättar för kreativa och ibland oväntade lösningar som kan göra stor skillnad för projektets slutresultat.

Specialistkompetens på rätt plats

Vi förstår vikten av rätt kompetens vid rätt tillfälle. Därför erbjuder vi möjligheten att koppla in specialister baserat på de unika utmaningar och frågeställningar som uppstår i ditt projekt. Våra specialister, som tillägnar minst 50 % av sin tid åt sitt expertområde, bidrar med djupgående kunskap som är ovärderlig för projektets framgång.

”Genom vår unika digitala plattform kan vi identifiera möjliga besparingar och effektivitetsförbättringar i ditt projekt.”

Från problem till lösning: En helhetsansats

Varje skyddslösning vi föreslår är noggrant övervägd och presenteras tillsammans med en detaljerad kostnadskalkyl. Våra uppdragsledare ser till att projektet hålls samman, medan specialister i bakgrunden arbetar med att utforma och förfina lösningarna. Det innebär att du som kund får en genomarbetad och kostnadseffektiv lösning som är anpassad efter dina specifika behov och projektets unika krav.

För en tryggare och mer effektiv byggprocess

På Säkerhetspartner är vårt mål att göra din byggprocess så smidig, säker och kostnadseffektiv som möjligt. Genom att välja oss får du tillgång till ett brett spektrum av expertis, samlat under ett och samma tak. Det är så vi säkerställer att du alltid får den bästa möjliga lösningen för ditt byggprojekt.

Kontakta oss för mer information och för att se hur vi kan hjälpa dig att maximera potentialen i ditt nästa byggprojekt.

Läs mer om våra tjänster och vad vi gör >>

Malin Hanson,

Kunskapsledare, Brand- och civ.ing. Riskhantering,
Certifierad sakkunnig brandskydd SAK 3

+46 70 694 77 60
malin.hanson@sakerhetspartner.se

Samuel Larsson,

Affärsområdeschef PBL, Brandingenjör,
Kvalitets- och Miljöansvarig,
Certifierad sakkunnig brandskydd SAK 3

+46 70 669 77 99
samuel.larsson@sakerhetspartner.se

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial