Förvaltningsdokumentation brandskydd

Som fastighetsägare har man ett stort ansvar för att förvalta och drifta byggnadens brandskydd.
Det innebär bland annat att hålla koll på all dokumentation och arbeta med en tydlig brandskyddsinformation
som är tillgänglig för organisationens olika funktioner. Detta gör att organisationen kan arbeta på ett enkelt
och strukturerat sätt med dessa frågor. Det är flera olika delar som behöver kartläggas och dokumenteras,
vilket ofta kräver goda brandskyddskunskaper – något som vi kan hjälpa er med!

 

 

 


Byggnadsbrandskydd

Vi på Säkerhetspartner kan hjälpa er med att strukturera upp ert arbete och kartlägga
era byggnader för att hantera brandskyddet i förvaltningsskedet.

Det består i huvudsak av tre delar;

1 – Ritningsbaserad brandskyddsinformation

2 – Beskrivning av brandskyddsförutsättningar

3 – Genomgång brandteknisk status

 

 

 

 

 

 

 


Genom att ha koll på samtliga tre delar så skapar vi tillsammans med er ett underlag och en dokumentstruktur som är lätt att förstå, där man får lättillgänglig information som ger er översikt. Vi ser till att ni får koll på er byggnadsinformation, status och ritningar för brandskyddet.

Förvaltningsdokumentation brandskydd är ett givet underlag i samband med tillsyn av Räddningstjänsten, när ni går in i projektering, gör egenkontroller och när ni behöver underlag till era utbildningar. Kontakta oss så berättar vi gärna mer!

 

Andra intressanta länkar:
Läs gärna mer om våra Förvaltningstjänster >

 

Per-Anders Ohlsson,
Affärsområdeschef Förvaltning,
Brandingenjör, Certifierad
sakkunnig brandskydd SAK 3

+46 70 695 77 02
per-anders.ohlsson@sakerhetspartner.se

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial