Företaget

Säkerhetspartner Norden AB bildades 1983 och har sedan dess varit aktiva på framförallt den svenska marknaden i alla typer av brand- och utrymningstekniska frågor med kontor i Luleå, Umeå, Stockholm och Lund.

Kontoret i West Lexham invigdes 1994 av platschef Nigel Urquhart, som fortfarande styr Englandsmarknaden.
Agentrepresentation i Sydkorea startade år 2001 i och med flera order från världens tre största varv, alla belägna i Sydkorea.

Fokus har alltid varit att med hjälp av kompetent och trevlig personal tillmötesgå marknaden och våra uppdragsgivares behov av långsiktigt smarta och kostnadseffektiva lösningar. Det har visat sig vara en framgångsrik modell då relationen till de återkommande kunderna, och uppdragens antal, växt över tid.

Inom bolaget arbetar brandingenjörer och civilingenjörer i riskhantering tillsammans med bland annat erfarna och kunniga CAD-projektörer, vilket gör att de tjänster vi tillhandahåller håller en hög standard. Sammansättningen hos medarbetarna tillsammans med det ömsesidiga förtroendet gentemot våra kunder har lett till stor uppskattning från våra beställare.

I enlighet med vårt ledningssystem för miljö och kvalité så är det viktigt att kommunicera vår policy i dessa frågor.
Klickbar länk till Säkerhetspartners Miljö och Kvalitetspolicy.

Storleken på företaget ger också en fördel då det gäller snabba förändringar och flexibilitet som tillfredställer kundens behov. Vi är sedan 2006 certifierade enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004.