Intervju med Andreas Falegren

Fokus projekt – Wasted Space

Uppdraget är ett av våra projekt som genomförs inom affärsenheten Bostadsutvecklare och Entreprenör.
Andreas Falegren, uppdragsansvarig brandingenjör i projektet Wasted Space berättar mer genom att svara på tre frågor.

 

Kan du berätta vad projektet handlar om?

Andreas: Projektet handlar om att man planerar göra en tillbyggnad ovanpå befintlig tunnelbanestation vid Hornstulls östra uppgång vid Högalidsparken. Den nya byggnaden planeras innehålla restaurang och tunnelbana i markplan, två kontorsplan ovanpå det och högst upp en restaurang och terrass som sammanbinds med Högalidsparken. På uppdrag av Granitor utför Säkerhetspartner den brandtekniska projekteringen av byggnaden.

Bild: Vy från Hornsbruksgatan – Tham & Videgård arkitekter

Finns det några särskilda utmaningar ur brandsynpunkt för projektet?

Andreas: Ur brandsynpunkt är projektet spännande av flera anledningar:

>   Man bygger ovanpå befintlig tunnelbanestation som ska vara igång under hela byggtiden.

>   Man kommer ha relativt stora fönster där vi räknar på risken för brandspridning mellan våningsplanen för att möjliggöra detta utan brandklassade fönster.

>   Det är det alltid intressant att bygga i tät bebyggelse i centrala Stockholm vilket kan innebära utmaningar för brandskyddet.

Vad är det mest spännande med att jobba med projektet?

Andreas: Framförallt är det ett intressant projekt att vara delaktig i eftersom jag själv bott på Söder och passerat förbi gatan många gånger. Uppgången kommer få ett rejält lyft så det blir spännande att se slutresultatet.

 

 

Andreas Falegren,

Kontorschef Luleå/Piteå,
Brandingenjör, Certifierad sakkunnig brandskydd SAK 3

+46 72 577 66 63
andreas.falegren@sakerhetspartner.se

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial