Intervju med Simon Älgne

Fokus projekt –
Nya Konst, Göteborg

Vi på Säkerhetspartner har fått äran att medverka i om- och tillbyggnaden av Nya Konst, ombyggnad av den befintliga byggnaden Artisten och tillbyggnad av två nya byggnadskroppar, vilket ger förutsättningar för Göteborgs universitet att föra samman all konstutbildning inom universitet under ett gemensamt tak.

Projektet är placerat i hjärtat av Göteborg, vid sidan om Göteborgs konstmuseum i hörnet av Götaplatsen. Tidsplanen är att Nya Konst ska stå klart 2027.

Simon Älgne, Brandingenjör och ansvarig handläggare hos Säkerhetspartner för projektet Nya Konst, berättar om projektet.

Vad har Säkerhetspartner gjort i projektet?

Simon: Vi har varit med från programhandling till bygghandling för att ta fram ett starkt och kostnadseffektivt brandskydd som ger handlingsutrymme för arkitekten och övriga projektörer att på bästa sätt uppfylla Akademiska Hus och Göteborgs universitets behov och önskemål.

Vad gör detta projekt speciellt?

Simon: De verksamheter som kommer bedrivas inom Nya Konst spänner från bearbetning av trä, metall och keramik till teater, dans och musik, allt på högsta nivå och med höga krav på lokalernas funktioner och utförande. Det har varit en spännande utmaning att samarbeta med akustikkonsulten för att samordna kraven på brandskydd på de höga kraven på ljudisolering och akustik som gäller för många av lokalerna.

Kontakta oss så hjälper vi dig med allt inom brandskydd.

Vi har bred kompetens inom brand och risk. Från projektering till förvaltning, riskutredningar, brandskydd under byggtid med mera.
Kontakta oss för mer information.

Se vad vi kan hjälpa er med >>  

 

Bilder/Illustrationer: Nya Konst, Tham & Videgård

 

Jakob Gruvnäs,

Kontorschef Stockholm/Linköping,
Brandingenjör, Certifierad sakkunnig brandskydd SAK 3

+46 70 694 75 72
jakob.gruvnas@sakerhetspartner.se

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial