Intervju med Filip Wennberg

Fokus projekt –
Kvarnstugan

Vi på Säkerhetspartner har fått vara med på utvecklingen av ett nytt kvartersområde i Ursvik. Projektet Kvarnstugan utgör ett nytt kvarter som huvudsakligen ska inrymma en huskropp i 14 våningar avsedda för bostäder, ett hus huvudsakligen byggt i trä, i 6 våningar avsedd för kulturverksamhet och bostäder, samt en lågdel i 2 våningar som ska inrymma verksamhetslokal i det undre planet och bostäder i det övre. På de nedersta våningsplanen planeras primärt för verksamhetslokaler medan det under huset planeras för ett garage. Projektet är i dagsläget i ett fördjupat systemhandlingsskede, för att sedan gå in i bygghandlingsskede under 2024.

Projektets komplexitet med höga byggnader, byggnadsdelar i trä och många verksamhetstyper innebär en spännande utmaning för att hitta projektanpassade lösningar för att tillgodose beställarens önskemål och samtidigt värna om projektets ekonomi.

Filip Wennberg, uppdragsansvarig brandingenjör i projektet berättar genom att svara på tre frågor.

Bild: Kvarnstugan  –  Belatchew Arkitekter

Hur är det att arbeta med stadsutvecklingsprojekt av den här typen?

Filip:

Det är superspännande!

I det här projektet är verkligen engagemang från både byggherren och Zengun något som genomsyrar projektet och som gör det väldigt roligt att arbeta i. Ett nära arbete mellan alla parter medför också att vi hittar bra vägar framåt för att komma fram till bästa möjliga lösningar.

Vad gör detta projekt speciellt?

Filip: Respektive hus har många komplexa brandtekniska aspekter som ska beaktas, och då hela kvarteret är sammanbyggt gäller det att se till så att utförandet totalt sett blir robust. Några lite extra spännande aspekter är:

> Då ett av husen utförs huvudsakligen i trä har fördjupade utredningar behövts utföras ur en brandaspekt.

> Utifrån ena husets byggnadshöjd samt att ena huset är primärt ett trähus har vi många brandtekniska system såsom sprinkler, trycksatt stigarledning och räddningshiss.

> Då det är ett pressat ekonomiskt läge i världen är det viktigt att värna om projektets ekonomi, vilket har varit en utmaning sett till den typ av fastighet som ska byggas.

 

 

 

Hur fick ni på Säkerhetspartner ta del av detta uppdrag?

Filip: Vi på Säkerhetspartner har varit med sen förstudiefasen då vi fick ta del av projektet genom byggherren. Därefter har vi arbetat under respektive skede med byggherren för att nu slutligen vara anlitad via entreprenören som håller i det fördjupade systemhandlingsskedet samt bygghandlingsskedet.

 

>> Se fler projekt inom affärsenheten
Bostadsutvecklare och Entreprenör 

Filip Wennberg,

Brandingenjör, Marknadsansvarig Mitt – Bostadsutvecklare och Entreprenör,
Certifierad sakkunnig brandskydd SAK 3

+46 70 694 77 04
filip.wennberg@sakerhetspartner.se

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial