Intervju med Ali Babayan

Fokus projekt –
Hörby Kulturhus

Fokus projekt – Hörby Kulturhus

Uppdraget är ett av våra projekt som genomförs inom affärsenheten PBL. Ali Babayan, uppdragsansvarig brandingenjör i projektet Kulturhuset Victoria i Hörby ger oss lite information kring vad detta handlar om.

 

Kan du berätta vad projektet handlar om?

Ali: På uppdrag av Hörby kommun utför Säkerhetspartner den brandtekniska projekteringen av byggnaden. Hörby kommun har beslutat att bygga ett nytt kulturhus, uppkallat efter den kända Hörbyförfattaren Victoria Benedictsson. En ny byggnad uppförs och byggs samman med den anrika biograf Metropol, vilken snart fyller 100 år. Biblioteket kommer att flytta in i den nya byggnaden och det skapas ytor för möten i olika forum.

Finns det några särskilda brandfrågor som ni fått jobba med lite extra med i projektet?

Ali:

Att bygga samman nytt och gammalt är alltid en utmaning, många befintliga förutsättningar som man behöver ta hänsyn till. Inte bara av kostnadsskäl utan framförallt för att man vill behålla de ursprungliga materialen och den känsla det ger en byggnad.

Även utrymningsförutsättningarna är lite speciella då byggnaden innehåller flera olika verksamheter som inte alltid är synkade i sina öppettider. Ibland kommer det även att vistas ett större personantal i byggnaden än vad som normalt vistas här, exempelvis vid kulturevenemang. Här gäller det att hitta en utrymningslösning som fungerar för den verksamhet som för tillfället bedrivs, att de kan få stänga av de ytor där de inte vill ha personer vid just detta tillfälle.

Vad är det roligaste med detta projekt?

Ali:
Det är roligt att få delta i projekt som kräver samverkan mellan de olika projektörerna för att hitta bra lösningar, det gör vi här. Vi känner oss som en viktig del i att få till en byggnad som kan vara till glädje för Hörbyborna många år framåt, det känns riktigt bra!

 

 

>> Läs mer om brandskyddsprojektering

>> Se fler referensprojekt

 

 

 

Ali Babayan,

Brandingenjör, Marknadsansvarig Syd – Bostadsutvecklare och Entreprenör,
Certifierad sakkunnig brandskydd SAK 3

+46 70 694 02 88
ali.babayan@sakerhetspartner.se

 

 

 

 

 

 

Illustrationer: DANIEL BERG ARKITEKTER

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial