Intervju med Oliver Borneblom

Fokus projekt –
Hjulsta ventilationsutredningar

Hjulsta är ett projekt där vi har utrett ventilationsbrandskyddet inom ca 60 flerbostadshus byggda på 60-70-talet, belägna inom området Hjulsta i Spånga, Stockholm. Flerbostadshusen är av varierande storlek och ventilationssystemen har olika uppbyggnad vilket innebär flertalet utredningar.

Oliver Borneblom, uppdragsansvarig brandingenjör i projektet berättar genom att svara på tre frågor.

 

 

 

 

 

 

Vad har Säkerhetspartner gjort i projektet?

Oliver:

Vi har sett över befintligt ventilationsunderlag samt varit på plats för att utreda hur ventilationsbrandskyddet ser ut i dagsläget. Vi noterade då att samtliga byggnader var utformade med en äldre skyddslösning med en hög risk för spridning av brandgaser via ventilationssystemet. Detta landade i att vi skulle utföra fläkt i drift-beräkningar på samtliga flerbostadshus.

Utöver en vanlig fläkt i drift-beräkning har vi även fått utreda hur vi ska uppfylla brandspridning på tilluftskanaler då den vanliga skyddslösningen med backströmningsspjäll ej gick att få till i byggnaderna.

Vad innebär det att göra en ventilationsutredning?

Oliver: 

En ventilationsutredning innebär att vi ser över förutsättningar för befintliga eller nya ventilationssystem för att hitta den bästa och mest kostnadseffektiva brandskyddslösningen. Det kan innebära att vi minskar ner antalet brandspjäll med smartare placeringar eller att vi kan utföra ventilationssystemet med fläktar i drift och helt slippa brandspjäll eller så kan vi se att det är en äldre skyddsmetod med brister som behöver uppdateras.

Det finns många äldre byggnader med äldre brandskyddslösningar inom ventilationssystemet som ej byggts om eller uppdaterats med åren så att dagens krav uppfylls. Dessa byggnader har en ökad risk för brandspridning via ventilationssystemet och en ventilationsutredning behöver utföras för att säkerställa att vi har ett bra ventilationsbrandskydd.

 

Hur fick ni på Säkerhetspartner ta del av detta uppdrag?
Varför ska man anlita er för en ventilationsutredning?

Oliver: 

Vi var med i ett annat projekt där någon i projektet hade kontakt med vår beställare Einar Matsson och tipsade dem om oss. När de kontaktade oss var detta ett intressant jobb då vi har flera personer inom företaget som kan utföra ventilationsutredningar och bred kunskap om olika ventilationssystem.

– Vi kan utreda flera ventilationssystem och komma med smarta lösningar. Så kontakta oss!

 

Se vad vi kan hjälpa er med >>  
Läs också mer om vår enhet Bostadsutvecklare och Entreprenör >>

 

 

 

 

Oliver Borneblom,
Brandingenjör
+46 70 694 70 29
oliver.borneblom@sakerhetspartner.se

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial