Intervju med Herman Paulusson

Fokus projekt –
Brandskyddsinventering Region Skåne

Uppdraget är ett av våra projekt som genomförs inom affärsenheten Ledningssystem. Herman Paulusson, samordnande brandingenjör, i projektet ger oss en inblick i hur arbetet kan se ut.

 

Kan du berätta vad uppdraget handlar om?

Herman:
På uppdrag av Region Skåne så genomför vi kartläggning/inventering av byggnaders befintliga brandskydd.

I just detta fall, CRC (Clinical Research Centre) på Malmö sjukhus, så fanns det tidigare framtaget brandskyddsunderlag som vi går igenom och ser om det fortfarande stämmer eller om något ändrats. Vi ser även till att informationen uppdateras enligt nu gällande riktlinjer och att det presenteras på det sätt som beslutats av Regionens brandskyddsspecialister.

Bild: CRC  – Region Skåne, Malmö

Hur går en brandskyddsinventering till?

Herman:
Innan vi kan åka ut på plats för vår genomgång så måste vi se till att vi har fått det underlag som behövs. Har vi fått alla underlag, har vi fått gällande underlag och så vidare?

Sen behöver vi även stämma av med verksamheten och förvaltaren när det passar att komma ut på plats, vissa verksamheter kräver mer framförhållning för att vi ska få tillgång till lokalerna.

Väl ute på plats så sker själva jobbet ofta på egen hand efter att vi stämt av med verksamheten gällande vilka förhållningsregler som gäller. Oftast gör man inventeringsrundan på egen hand, är det mer komplexa eller känsliga miljöer så följer det ofta med någon och ser till att vi kommer in där vi behöver. Då behövs det någon som har tillgång till de nycklar och passerkort som man gärna inte lånar ut.

Själva inventeringen sker huvudsakligen genom okulär besiktning men även genom fysisk provning av brandfunktioner där detta är möjligt, exempelvis dörrbeslagning. Vi intervjuar även brandskyddsansvariga för att få information om vilken verksamhet som bedrivs, om det finns några särskilda brandrisker och så vidare.

Vad är det roligaste med detta uppdrag?

Herman:
Det arbete vi utför är viktigt då vi är med och säkerställer att brandskyddet i våra gemensamma vårdmiljöer håller rätt nivå, det känns riktigt bra. Sen träffar man även väldigt många trevliga människor som ofta är nyfikna och ställer frågor om det vi gör, både vårdpersonal och vårdtagare. Det är ett bra tillfälle att sprida lite brandkunskap, att hjälpa till att få ut budskapet om att brandskydd är viktigt!

 

 

Herman Paulusson,

Brand- och civ.ing. Brandteknik

+46 70 694 77 29
herman.paulusson@sakerhetspartner.se

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial