Intervju med Marcus Sundberg

Fokus projekt – Artic Center of Energy

Skellefteå kommun ska tillsammans med Luleå Tekniska Universitet, RISE och Northvolt bygga ett kompetenscentrum som ska möta dem högsta miljökraven, nämligen Miljöbyggnad nivå Guld och NollCO2. Projektet skapar möjligheter för etablering av ett internationellt kompetenscenter för forskning, näringsliv och utbildning inom elektrifiering och industriell produktion.

Säkerhetspartner är otroligt stolta över att få äran att vara med som ansvarig brandskyddsprojektör, genom Marcus Sundberg, för Artic Center of Energy, som ritats av MAF Arkitektkontor. Vi på Säkerhetspartner vässar oss lite extra för varje projekt och ser fram emot att ta fram brandskyddslösningar till Artic Center of Energy, som dels har höga miljökrav samt att byggnaden ska kunna vara flexibel för framtida justeringar, vilket erbjuds av byggnadens sju våningar som bärs upp av en kraftig självbärande trästomme.

Marcus Sundberg, uppdragsansvarig brandingenjör i projektet berättar genom att svara på tre frågor.

 

Miljöbyggnad nivå Guld och NollCO2 – Hur kommer Säkerhetspartner bidra till att dessa efterlevs?

Marcus: Dessa certifikat ger byggnaden ett minimalt miljöavtryck och kraven ligger långt högre än lagkraven.

Vi är stolta att kunna bidra med vår kompetens för att minimera byggnadens materialåtgång samt nyttjande av kemikalier. Vår projektgrupp kommer vara lyhörda i samtliga steg för att påverka bl.a. val av byggnadsmaterial samt energianvändning så byggnaden uppnår sina certifikat. Vi kommer jobba aktivt med att kontrollera val av material som kan påverka miljön och i slutändan bidra till en positiv miljöprestanda.

 

 

Bild: Artic Center of Energy – MAF Arkitektkontor

Vad gör denna byggnad unikt?

Marcus: Husets miljöutformning med dess innovativa lösningar samt att det kommer vara ett centrum för utveckling av framtidens energiomställning gör detta spektakulärt. Byggnaden byggs i trä i sju våningar vilket skapar möjligheter för oss att tänka nytt vad gäller det byggnadstekniska brandskyddet. Detta tillsammans med inslag av kopparplåt och naturmaterial ger byggnaden sin karaktär.

Vårt mål med projektet är att tillsammans skapa de bästa lösningarna utifrån ett lösningsorienterat brandskydd med våra samarbetspartners och miljöcertifieringar.

Samarbetspartners i projektet är totalentreprenören PEAB tillsammans med Luleå tekniska universitet, Northvolt, RISE, Skellefteå Kraft och Skellefteå kommun.

Hur fick ni på Säkerhetspartner ta del av detta uppdrag?

Marcus: PEAB ville fortsättningsvis jobba med oss genom våra tidigare samarbeten. Smarta och kostnadseffektiva lösningar som skapar flexibilitet har gett oss denna möjlighet att visa vad vi går för även i detta projekt.

Vi känner oss särskilt stolta att få fortsätta arbeta tillsammans och ta del av de gröna industrisatsningarna som görs i norra Sverige. Detta visar att vi på Säkerhetspartner åter igen är en väldigt uppskattad samarbetspartner hos entreprenörer.

 

 

Marcus Sundberg,

Brandingenjör, Marknadsansvarig Norr –
Bostadsutvecklare och Entreprenör samt
Brandfarlig verksamhet och Kemikaliesäkerhet

+46 70 694 77 24
marcus.sundberg@sakerhetspartner.se

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial