Intervju med Mikael Schwan

Fokus projekt –
Akutsjukhuset Västerås

Efter att i tio år ha jobbat mer eller mindre heltid med olika sjukhusrelaterade projekt jobbar Mikael Schwan bland annat med projekteringen av ny vårdbyggnad på Västerås sjukhus som befinner sig i bygghandlingsskedet.

 

Vad är det mest utmärkande för projekteringen av brandskyddet för den nya vårdbyggnaden i Västerås?

Mikael: Inga sjukhusprojekt är det andra likt. Både mellan och inom Regioner kan vården, patientflöden, behov och utmaningar se olika ut. Genom erfarenhet från tidigare stora projekt har vi med analytisk dimensionering tidigt kunnat optimera placering av exempelvis trapphus och ändå säkerställt en god möjlighet till förflyttning av patienter och utrymning i händelse av brand.

Jag har ännu inte deltagit i ett projekt där det finns för mycket ekonomiska resurser i projektet. Även projektet i Västerås har präglats av att vi vänt och vridit på olika tekniska lösningar för att få rätt brandskydd, väl anpassat för byggnaden till lägsta möjliga kostnad.

Illustrationer och visualiseringar:
Region Västmanland/LINK arkitektur/Carlstetds arkitekter/TMRW

Illustrationer och visualiseringar:
Region Västmanland/LINK arkitektur/Carlstetds arkitekter/TMRW

Vad tar du med dig för erfarenheter från projektet?

Mikael:

Att våga ställa frågor, att ha en genuin vilja att skapa sig en förståelse för hur vården fungerar och hur övriga teknikkonsulter arbetar för att kunna anpassa vår egen projektering därefter. Man bidrar då aktivt till en kreativ kultur i projektet.

Men jag tar också med mig vilken fantastisk organisation vi har på Säkerhetspartner, där jag är omgiven av kollegor med fantastisk framåtanda. Våra specialister är en ovärderlig tillgång i komplexa projekt, att kunna bemanna specifika arbetsmöten eller problemlösningar ger ett fantastiskt mervärde i projektet vilket också uppskattats av vår beställare.

Varför tycker du att entreprenörer ska kontakta Säkerhetspartner för brandprojektering i sjukhusprojekt?

Mikael: Vi har byggt upp en väl fungerande organisation som har jobbat aktivt med sjukhusprojekt under lång tid, vilket gett oss stor erfarenhet och djup insikt i vilka lösningar som är kostnadseffektiva och samtidigt väl fungerande. Våra ledord när vi projekterar är kostnadseffektivt, förvaltningsbart och verksamhetsanpassat vilket genomsyrar samtliga våra projekt. Med vår slagkraftiga organisation är dessa frågor vårat fokus från dag ett. I kombination med vårat mindset att med öppenhet ställa frågor till så väl beställare, verksamhet, driftsorganisation och övriga konsulter får vi tidigt i projektet en bild över behov och utmaningar. Vi får därmed tidigt en förståelse hur brandskyddet kan optimeras och sena ändringar/granskningskommentarer förebyggs.

Samverkan på riktigt helt enkelt!

 

 

Mikael Schwan,

Brandingenjör, Marknadsansvarig Sjukhus – Bostadsutvecklare och Entreprenör

+46 70 694 01 09
mikael.schwan@sakerhetspartner.se

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial