BIM – kollisionskontroller för ökad kvalité

Genom att nyttja BIM-modeller med brandskydd illustrerat i 3D skapas nya möjligheter
för kvalitetssäkring av brandskyddslösningen. En möjlig väg att gå är att använda sig av
kollisionskontroller för att upptäcka objekt som kolliderar med brandcellsgränser.

 

I exemplet nedan har vi utsatt ventilationsmodellen för ett test mot brandmodellen genom Navisworks Manage
och detta skapar en lista i realtid på de krockar som uppstår modellerna emellan.

 

 

Underlaget kan sedan användas som stöd för beräkning av håltagning, brandtätning eller andra åtgärder som behöver tillämpas.

Kontrollen utgör ett bra stöd för att få korrekta kostnadskalkyler av brandtätningar som är en post som ofta är svår att räkna rätt på.
Via brandmodellen kan man specificera kontrollen på olika sätt för att mängda olika typer av tätningar där olika metoder tillämpas.

T.ex. kan nedanstående genomföringar redovisas separat:

–  Plaströrsgenomföringar som kräver brandstrypare

–  Koppar/gjutjärnsrör som bara kräver fogmassa

–  Ventilationskanaler

–  Elkablage

 

Det finns även möjligheter att särskilja hur många genomföringar som sker i brandavskiljande bjälklag respektive brandavskiljande väggar.
Planvis redovisning är även möjlig för att bedöma arbetsinsats för olika plan eller byggetapper.

 

Kvalitetssäkring genom BIM!

För fler frågor kring BIM-modeller, kontakta vår BIM-strateg
Petter Näslund på 072 383 17 09 eller skicka ett
mail till petter.naslund@sakerhetspartner.se

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial