AFS 2020:1 gäller även för
befintliga byggnader

Vid årsskiftet 2020/2021 trädde AFS 2020:1 i kraft som bland annat ställer högre krav på tillgänglig utrymning vid ny-/om- och tillbyggnation än tidigare. Vid en om- eller tillbyggnation är det lätt att fokusera enbart på den del som byggs om eller byggs till. Faktum är att AFS 2020:1 i vissa delar är kravställande i hela den befintliga byggnaden oavsett om det görs någon ändring eller ej.

I samband med att det byggs om eller byggs till kan det därför vara bra att du som arbetsgivare går igenom byggnaden eller era lokaler i sin helhet för att säkerställa att ni uppfyller kraven enligt AFS även i de delar som inte berörs av ombyggnationen.

Ett urval av de krav som är aktuella i era lokaler, oavsett om de påverkas av ombyggnation eller ej, är:

  1. Säkerställd belysning i och till utrymningsväg.
  2. Tillräckligt många utrymningsvägar, korrekt skyltning och upplåsning av dessa.
  3. Rutiner för att förebygga uppkomst och spridning av brand.
  4. Rutiner för arbetstagare som inte själva kan ta sig till säker plats.
  5. Regelbundna utrymningsövningar.
  6. Installation av brand och utrymningslarm om verksamheten så kräver det.
  7. Lämpligt antal och typ av släckutrustning.
  8. Korrekt utförda utrymningsplaner.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet går alltså hand i hand med det lagstadgade systematiska brandskyddsarbetet och vi har möjlighet att hjälpa er med båda!

För mer information eller eventuella frågor är ni välkomna att kontakta Malin Hanson, 070-694 77 60 eller via mail, malin.hanson@sakerhetspartner.se

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial